Thanh Hóa:

Người dân đưa thuyền lên bờ, gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ

Lên top