Người dân đơn độc cứu đàn lợn bỗng nhiên đổ bệnh hàng loạt

Bà Bảy trước chuồng lợn đang dính bệnh lở mồm long móng. Ảnh: Thùy Linh
Bà Bảy trước chuồng lợn đang dính bệnh lở mồm long móng. Ảnh: Thùy Linh
Bà Bảy trước chuồng lợn đang dính bệnh lở mồm long móng. Ảnh: Thùy Linh
Lên top