Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân đổ xô đi bắt “thần dược”… tăng cường bản lĩnh đàn ông