Người dân đổ xô đi bắt cá khủng ngay chân đập thủy điện Trị An