Người dân dễ dàng tham gia BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Nguồn: BHXH cung cấp
BHXH Việt Nam tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Nguồn: BHXH cung cấp
BHXH Việt Nam tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Nguồn: BHXH cung cấp
Lên top