Quảng Nam:

Người dân đảo Cù Lao Chàm lao đao vì khỉ

Đàn khỉ bị người dân xua đuổi lên núi sau khi xuống nhà họ phá phách. Ảnh: Thanh Chung
Đàn khỉ bị người dân xua đuổi lên núi sau khi xuống nhà họ phá phách. Ảnh: Thanh Chung
Đàn khỉ bị người dân xua đuổi lên núi sau khi xuống nhà họ phá phách. Ảnh: Thanh Chung
Lên top