Người dân Đắk Lắk dầm mình trong biển nước để gặt lúa chạy lũ

Lên top