Người dân Đà Nẵng trắng đêm dọn dẹp, chuyển hàng vào khu cách ly

Người dân Đà Nẵng trắng đêm dọn dẹp, chuyển hàng vào khu cách ly. Ảnh: Thành đoàn
Người dân Đà Nẵng trắng đêm dọn dẹp, chuyển hàng vào khu cách ly. Ảnh: Thành đoàn
Người dân Đà Nẵng trắng đêm dọn dẹp, chuyển hàng vào khu cách ly. Ảnh: Thành đoàn
Lên top