Người dân Đà Nẵng du xuân: Vui nhưng không quên khẩu trang phòng COVID-19

Người dân Đà Nẵng du xuân vui không quên khẩu trang phòng COVID-19. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng du xuân vui không quên khẩu trang phòng COVID-19. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng du xuân vui không quên khẩu trang phòng COVID-19. Ảnh: TT
Lên top