Người dân Đà Nẵng có thể phải ở nhà trong 7 ngày nếu 4 ngày nữa dịch không giảm

Tính đến thời điểm này, số ca mắc tại Đà Nẵng trong vòng một tháng qua đã vượt mức 1.400 ca mắc. Ảnh: TT
Tính đến thời điểm này, số ca mắc tại Đà Nẵng trong vòng một tháng qua đã vượt mức 1.400 ca mắc. Ảnh: TT
Tính đến thời điểm này, số ca mắc tại Đà Nẵng trong vòng một tháng qua đã vượt mức 1.400 ca mắc. Ảnh: TT
Lên top