Người dân Đà Nẵng bị rác bủa vây

Người dân Đà Nẵng bị rác bủa vây. Ảnh: XH
Người dân Đà Nẵng bị rác bủa vây. Ảnh: XH
Người dân Đà Nẵng bị rác bủa vây. Ảnh: XH
Lên top