Người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua phải tự cách ly

Cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) - Ảnh: Trần Tuấn.
Cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) - Ảnh: Trần Tuấn.
Cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) - Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top