Người dân còn thờ ơ với bảo lãnh phương tiện vi phạm

Bãi xe Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội) - điểm giữ các phương tiện vi phạm giao thông. Ảnh: Đặng Tiến
Bãi xe Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội) - điểm giữ các phương tiện vi phạm giao thông. Ảnh: Đặng Tiến
Bãi xe Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội) - điểm giữ các phương tiện vi phạm giao thông. Ảnh: Đặng Tiến
Lên top