Người dân còn phải ăn thịt heo nhiễm thuốc an thần đến bao giờ?

Một vụ vi phạm ATTP, hàng ngàn con lợn bị tiêm thuốc an thần tại TPHCM.
Một vụ vi phạm ATTP, hàng ngàn con lợn bị tiêm thuốc an thần tại TPHCM.