Người dân Côn Đảo được phát phiếu đi chợ để bảo đảm giãn cách

Người dân trình phiếu khi vào chợ Côn Đảo. Ảnh: HCĐ
Người dân trình phiếu khi vào chợ Côn Đảo. Ảnh: HCĐ
Người dân trình phiếu khi vào chợ Côn Đảo. Ảnh: HCĐ
Lên top