Người dân có thể tham quan đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Lắp đặt khiên đào - bộ phận cuối cùng của máy đào hầm đầu tiên (TBM) tại tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh ĐT
Lắp đặt khiên đào - bộ phận cuối cùng của máy đào hầm đầu tiên (TBM) tại tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh ĐT
Lắp đặt khiên đào - bộ phận cuối cùng của máy đào hầm đầu tiên (TBM) tại tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh ĐT
Lên top