Người dân có thể đăng ký trực tuyến tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Tính năng Đăng ký tiêm chủng vaccine trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đã hoạt động. Ảnh: Thế Lâm.
Tính năng Đăng ký tiêm chủng vaccine trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đã hoạt động. Ảnh: Thế Lâm.
Tính năng Đăng ký tiêm chủng vaccine trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đã hoạt động. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top