Quảng Trị

Người dân, cán bộ trong khu cách ly COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn dịp Tết

Người dân và cán bộ trong khu cách ly phòng dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị sẽ được hỗ trợ tiền ăn trong dịp Tết. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân và cán bộ trong khu cách ly phòng dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị sẽ được hỗ trợ tiền ăn trong dịp Tết. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân và cán bộ trong khu cách ly phòng dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị sẽ được hỗ trợ tiền ăn trong dịp Tết. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top