Người dân cả nước đến thành phố Phú Quốc phải khai báo y tế

Người dân cả nước khi đến thành phố Phú Quốc phải thực hiện khai báo y tế. Ảnh: PV
Người dân cả nước khi đến thành phố Phú Quốc phải thực hiện khai báo y tế. Ảnh: PV
Người dân cả nước khi đến thành phố Phú Quốc phải thực hiện khai báo y tế. Ảnh: PV
Lên top