Người dân bình tĩnh, sẵn sàng thực hiện cách ly xã hội

Thực hiện cách ly xã hội, người dân tin tưởng đại dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi. Ảnh: Kh.V
Thực hiện cách ly xã hội, người dân tin tưởng đại dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi. Ảnh: Kh.V
Thực hiện cách ly xã hội, người dân tin tưởng đại dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi. Ảnh: Kh.V
Lên top