Người dân Bình Dương phải quét mã QR khi lưu thông và đến điểm công cộng

Từ ngày 27.9, người dân lưu thông trên đường qua chốt kiểm soát, ra vào điểm công cộng, nơi đông người phải quét mã QR. Ảnh: Đình Trọng
Từ ngày 27.9, người dân lưu thông trên đường qua chốt kiểm soát, ra vào điểm công cộng, nơi đông người phải quét mã QR. Ảnh: Đình Trọng
Từ ngày 27.9, người dân lưu thông trên đường qua chốt kiểm soát, ra vào điểm công cộng, nơi đông người phải quét mã QR. Ảnh: Đình Trọng
Lên top