Người dân Bình Dương lưu thông như thế nào từ ngày 21.9?

Người dân dược phép lưu thông trong nội bộ "vùng xanh", việc di chuyển liên huyện còn hạn chế. Ảnh: Đình Trọng
Người dân dược phép lưu thông trong nội bộ "vùng xanh", việc di chuyển liên huyện còn hạn chế. Ảnh: Đình Trọng
Người dân dược phép lưu thông trong nội bộ "vùng xanh", việc di chuyển liên huyện còn hạn chế. Ảnh: Đình Trọng
Lên top