Người dân bị mất điện, cô lập trong vùng hồ Krông Pách thượng

Lên top