Người có thẻ BHYT được thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 ra sao?

Lên top