Người chưa tiêm vaccine vẫn phải xét nghiệm COVID-19

Sáng 14.10, người ngoại tỉnh vào Nghệ An phải xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc chứng nhận tiêm đủ 2 mũi caccine. Ảnh: Quang Đại
Sáng 14.10, người ngoại tỉnh vào Nghệ An phải xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc chứng nhận tiêm đủ 2 mũi caccine. Ảnh: Quang Đại
Sáng 14.10, người ngoại tỉnh vào Nghệ An phải xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc chứng nhận tiêm đủ 2 mũi caccine. Ảnh: Quang Đại
Lên top