Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người bệnh không phải thanh toán tiền giường bệnh khi cấp cứu dưới 4 giờ