Người bệnh hài lòng hơn với dịch vụ y tế nhờ cải thiện thủ tục hành chính

Khảo sát cho thấy tỉ lệ người bệnh hài lòng về dịch vụ y tế tăng dần qua các năm. Ảnh: LDO
Khảo sát cho thấy tỉ lệ người bệnh hài lòng về dịch vụ y tế tăng dần qua các năm. Ảnh: LDO
Khảo sát cho thấy tỉ lệ người bệnh hài lòng về dịch vụ y tế tăng dần qua các năm. Ảnh: LDO
Lên top