Người bán vé số nghèo trả lại 100 triệu và vàng cho người đánh rơi

Người bán vé số nghèo trả lại 101 triệu đồng cùng nhiều tài sản cho người đánh rơi - Ảnh: AX
Người bán vé số nghèo trả lại 101 triệu đồng cùng nhiều tài sản cho người đánh rơi - Ảnh: AX
Người bán vé số nghèo trả lại 101 triệu đồng cùng nhiều tài sản cho người đánh rơi - Ảnh: AX
Lên top