Người bán dâm hoàn lương được đề xuất hỗ trợ gì?

Bắt người mẫu quảng cáo môi giới bán dâm cho đồng nghiệp. Ảnh Tú Anh.
Bắt người mẫu quảng cáo môi giới bán dâm cho đồng nghiệp. Ảnh Tú Anh.
Bắt người mẫu quảng cáo môi giới bán dâm cho đồng nghiệp. Ảnh Tú Anh.
Lên top