Người bán cháo sáng và chở xe ôm bệnh nhân 1440 âm tính với SARS-CoV-2

Thực hiện phòng chống dịch COVID-19 ở tỉnh Long An. Ảnh minh họa P.N
Thực hiện phòng chống dịch COVID-19 ở tỉnh Long An. Ảnh minh họa P.N
Thực hiện phòng chống dịch COVID-19 ở tỉnh Long An. Ảnh minh họa P.N
Lên top