Ngừng việc do COVID-19, lao động tự do sống chật vật trong nhà trọ

Gia đình lao động tự do sống chật vật trong nhà trọ trong những ngày nghỉ việc do COVID-19. Ảnh: K.Q
Gia đình lao động tự do sống chật vật trong nhà trọ trong những ngày nghỉ việc do COVID-19. Ảnh: K.Q
Gia đình lao động tự do sống chật vật trong nhà trọ trong những ngày nghỉ việc do COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top