Ngừng 3 trạm bơm trên sông Cái để "nhường" nước phục vụ sinh hoạt

Đập ngăn mặn Vĩnh Phương trên sông Cái, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Đập ngăn mặn Vĩnh Phương trên sông Cái, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Đập ngăn mặn Vĩnh Phương trên sông Cái, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top