Ngư dân Thanh Hóa hối hả đưa thuyền lên bờ để chống bão số 7

Lên top