Ngư dân tàu cá bị lật kể lại 2 ngày đêm hãi hùng lênh đênh trên biển

Vẫn còn 3 người trên tàu QNa 91928 mất tích.
Vẫn còn 3 người trên tàu QNa 91928 mất tích.
Vẫn còn 3 người trên tàu QNa 91928 mất tích.
Lên top