Ngư dân Quảng Nam câu được cá nghi là sủ vàng quý hiếm nặng 10kg

Ngư dân Quảng Nam câu được cá sủ vàng quý hiếm nặng 10kg Ảnh: T.C
Ngư dân Quảng Nam câu được cá sủ vàng quý hiếm nặng 10kg Ảnh: T.C
Ngư dân Quảng Nam câu được cá sủ vàng quý hiếm nặng 10kg Ảnh: T.C
Lên top