Ngư dân Phú Yên được mùa biển

Ngư dân Phú Yên đánh bắt được nhiều cá ồ nhờ nâng cấp phương tiện, đổi mới phương thức đánh bắt an toàn. Ảnh: Phương Uyên
Ngư dân Phú Yên đánh bắt được nhiều cá ồ nhờ nâng cấp phương tiện, đổi mới phương thức đánh bắt an toàn. Ảnh: Phương Uyên
Ngư dân Phú Yên đánh bắt được nhiều cá ồ nhờ nâng cấp phương tiện, đổi mới phương thức đánh bắt an toàn. Ảnh: Phương Uyên
Lên top