Ngư dân Phú Quốc chủ động vào bờ sớm để bầu cử

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 cho ngư dân ở Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung
Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 cho ngư dân ở Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung
Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 cho ngư dân ở Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top