Ngư dân miền Trung mới được phép trở lại biển thì áp thấp, bão đã cản đường

Vừa được phép ra khơi đánh bắt trở lại, ngư dân miền Trung lại bị bão cấm biển. Ảnh: TC
Vừa được phép ra khơi đánh bắt trở lại, ngư dân miền Trung lại bị bão cấm biển. Ảnh: TC
Vừa được phép ra khơi đánh bắt trở lại, ngư dân miền Trung lại bị bão cấm biển. Ảnh: TC
Lên top