Ngư dân Lý Sơn khẩn cấp đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 9

Ngư dân Lý Sơn hối hả chuẩn bị phòng chống bão số 9.
Ngư dân Lý Sơn hối hả chuẩn bị phòng chống bão số 9.
Ngư dân Lý Sơn hối hả chuẩn bị phòng chống bão số 9.
Lên top