Ngư dân Lý Sơn bắt được cá nạng nặng hơn 1 tấn, bán 24 triệu đồng

Con cá nạng được đưa lên bờ.
Con cá nạng được đưa lên bờ.
Con cá nạng được đưa lên bờ.
Lên top