Ngư dân Đất Mũi bắt được 1 cặp cá sủ vàng to nhất từ trước đến nay

Hai con cá sủ vàng anh Linh bắt được con nhẹ nhất 32Kg được kêu bán giá rất cao (ảnh Nhật Hồ)
Hai con cá sủ vàng anh Linh bắt được con nhẹ nhất 32Kg được kêu bán giá rất cao (ảnh Nhật Hồ)
Hai con cá sủ vàng anh Linh bắt được con nhẹ nhất 32Kg được kêu bán giá rất cao (ảnh Nhật Hồ)
Lên top