Ngư dân đảo Cù Lao Chàm thả rùa xanh quý hiếm về biển

Ngư dân đảo Cù Lao Chàm thả rùa xanh trở về với biển khơi. Ảnh: T.C
Ngư dân đảo Cù Lao Chàm thả rùa xanh trở về với biển khơi. Ảnh: T.C
Ngư dân đảo Cù Lao Chàm thả rùa xanh trở về với biển khơi. Ảnh: T.C
Lên top