Ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa thuyền vào bờ tránh bão số 5

Ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão. Ảnh: Hữu Long
Ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão. Ảnh: Hữu Long
Ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão. Ảnh: Hữu Long
Lên top