Ngư dân Bình Định có thể tiếp tục mua bảo hiểm cho “tàu 67”

"Tàu 67" nằm bờ tại tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T
"Tàu 67" nằm bờ tại tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T
"Tàu 67" nằm bờ tại tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T
Lên top