Ngư dân bám biển: Ước mong một năm mới "mưa thuận gió hoà, biển đầy tôm cá"

Những chuyến ra khơi ngay từ ngày đầu năm mới. Ảnh T.Vương
Những chuyến ra khơi ngay từ ngày đầu năm mới. Ảnh T.Vương
Những chuyến ra khơi ngay từ ngày đầu năm mới. Ảnh T.Vương
Lên top