Ngóng người về từ Thủy điện Rào Trăng 3

Bà Nguyễn Thị Hằng (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) mỏi mòn đợi thông tin con trai mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hữu Long
Bà Nguyễn Thị Hằng (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) mỏi mòn đợi thông tin con trai mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hữu Long
Bà Nguyễn Thị Hằng (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) mỏi mòn đợi thông tin con trai mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hữu Long
Lên top