Ngôi nhà 2 tầng bị cháy, 1 chiến sĩ cứu hỏa bị thương

Sau gần 30 phút, ngọn lửa mới được khống chế.
Sau gần 30 phút, ngọn lửa mới được khống chế.
Sau gần 30 phút, ngọn lửa mới được khống chế.
Lên top