Ngoài nợ lương bác sĩ, BV Tuệ Tĩnh là "con nợ" của nhiều công ty thuốc

Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, vấn đề nợ lương ở đơn vị sự nghiệp y tế là chưa có trong tiền lệ. Ảnh: Sỹ Công
Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, vấn đề nợ lương ở đơn vị sự nghiệp y tế là chưa có trong tiền lệ. Ảnh: Sỹ Công
Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, vấn đề nợ lương ở đơn vị sự nghiệp y tế là chưa có trong tiền lệ. Ảnh: Sỹ Công
Lên top