Ngoài kiểm soát, bộ đội biên phòng tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch

Xét nghiệm cho một người dân trên Boong tông Biên phòng đối diện cảng Baria Serece. Ảnh: T.A
Xét nghiệm cho một người dân trên Boong tông Biên phòng đối diện cảng Baria Serece. Ảnh: T.A
Xét nghiệm cho một người dân trên Boong tông Biên phòng đối diện cảng Baria Serece. Ảnh: T.A
Lên top