Ngỡ ngàng trước phương pháp sửa chữa điện hiện đại của EVN HANOI

Việc đấu nối trạm biến áp Kim Quan 7 được thực hiện trực tiếp trên đường dây 22kV đang mang điện. Ảnh: Huyền Trang
Việc đấu nối trạm biến áp Kim Quan 7 được thực hiện trực tiếp trên đường dây 22kV đang mang điện. Ảnh: Huyền Trang
Việc đấu nối trạm biến áp Kim Quan 7 được thực hiện trực tiếp trên đường dây 22kV đang mang điện. Ảnh: Huyền Trang
Lên top